İSSN 3005-3137 
EISSN 3005-4982

Mahmud

Dergi hakkında

"Mahmud Kaşgarlı" uluslararası bilim dergisi Azerbaycan Devler Pedagoji Üniversitesi Türkoloji Merkezi bünyesinde yayımlanmaktadır. Derginin asıl amacı günümüzde Türk halklarının tarihi, gelişim evreleri, modern durumu, dilleri, edebiyatı, etnografyası, etimolojisi, kültürü, sanatı ile ilgili, dahası, Türklerin ana vatanının belirlenmesi amacıyla aparılan antropolojik, arkeolojik ve genetikbilimine dair çalışmaların yayınlanmasıdır. Türkoloji araştırmalar daha çok dilbilim, edebiyat, tarih, arkeoloji, etnografi, etimoloji, kültür ve sanat yönümlü olduğundan dergide bu yönde bilimsel araştırmalara yer verilmektedir. Derginin yayın kurulu Azerbaycan`da sözkonusu alanlarda yeterli çalışmaları bulunan türkolog- bilimadamlarından oluşmaktadır. "Mahmud Kaşgarlı" dergisi aynı zamanda Türk dünyasının önde gelen Türk bilim adamlarını uluslararası danışman olarak bünyesine dahil etmiştir.

Dergiye gönderilen makaleler öncelikle yayın şartlarına uygunluk açısından kontrol edilir, incelenir ve ardından yayınlanır.

Image
Image

Türk kuruluşlarıyla iş birliği yaptık

© 2024 kashgarli.az Tüm hakları saklıdır