İSSN 3005-3137 
EISSN 3005-4982

Mahmud


Image
HEYDƏR ƏLİYEVİN DİL VƏ KÖKÜNDƏ TÜRKÇÜLÜK İDEOLOGİYASI DAYANAN AZƏRBAYCANÇILIQ SİYASƏTİ

© 2024 kashgarli.az Tüm hakları saklıdır